I øv­rigt me­ner

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

at lig­he­den mel­lem ro­ck­e­re, ung­doms­ban­der og is­la­mi­ster er, at al­le øn­sker dem hen, hvor pe­be­ret gror. Her kan de le­ge og få ti­den til at gå med no­get, der ik­ke ge­ne­rer den øv­ri­ge be­folk­ning. So­fus Hansen Bir­ke­van­gen 6 Her­lev

at In­ger Støj­berg må væ­re ble­vet dril­let som barn og nu skal hæv­ne sig på ver­den! Claus Levy Bo­den­hof­f­splads Plads 22 København K

at Gud ske tak og lov for, at Dan­mark er et kri­stent land, hvor der er plads til al­le – og­så mus­li­mer, som måt­te op­fø­re sig upas­sen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.