For­mel 1 dream team

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

Det hand­ler na­tur­lig­vis om le­gen­da­ri­ske ra­cer- kø­rer Jo­hn Ni­el­sen og hans jour­na­li­sti­ske tv- mak­ker, Jens Hansen.

Når de spe­a­ker til F1- lø­be­ne på TV3+, for­mår Jo­hn og Jens at gi­ve os vig­ti­ge op­lys­nin­ger, at gi­ve lø­bet en ek­stravig­tig og sær­lig di­men­sion. Det er dog ut­ro­ligt, hvad de to her­rer ved om mo­tor­sport på hø­je­ste plan. De sup­ple­rer hin­an­den frem­ra­gen­de.

De er et Dream- team! Det er fan­ta­stisk at se og hø­re så store ka­pa­ci­te­ter ar­bej­de sam­men.

Godt gå­et dren­ge. Bliv ved med at de­le af je­res vi­den. Hen­rik Skov Th. Da­hls­vej 5 Es­b­jerg Bør po­li­ti­et gø­re me­re for at opkla­re cy­kelty­ve­ri­er?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.