Li­vet ef­ter li­vet, DR2 20.30:

Ekstra Bladet - - TV- GUIDE -

Mik­kel Munch- Fals går i se­ri­en "Li­vet ef­ter li­vet" på op­da­gel­se i far­van­det mel­lem liv og død. Selv er han hund­e­angst for at dø, men må­ske er der in­tet at væ­re ban­ge for? I det før­ste pro­gram mø­der han bl. a. den kend­te nor­ske stan­dup ko­mi­ker Jon Schau, der var i ko­ma i fem uger og to gan­ge blev er­klæ­ret for død. Jon glæ­der sig li­ge­frem til næ­ste gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.