Træt af ’ De Fi­re Store’

Ekstra Bladet - - TOUR DE FRANCE -

PLU­ME­LEC ( Ek­stra Bla­det): Med un­der et se­kund sej­re­de Tejay Van Gar­de­ren og hans BMC- hold på søndagens hold­tids­kør­sel, og den 26- åri­ge ame­ri­ka­ner kom der­med et hak tæt­te­re på den gu­le trø­je. Der­med mø­ver han sig ind i det firklø­ver, som for ud for Tou­ren har til­truk­ket sig størst op­mærk­som­hed, nem­lig ’ De Fi­re Store’ – el­ler ’ The Fab Four’, som de og­så kal­des: Froo­me, Ni­ba­li, Qu­in­ta­na og Con­ta­dor.

– De fi­re har det der va­re­mær­ke, hvil­ket er ved at bli­ve lidt træt­ten­de at hø­re på, sag­de Tejay Van Gar­de­ren, da han som re­præ­sen­tant for sit hold stil­le­de op til pres­se- kon­fe­ren­ce ef­ter sej­ren på 0,62 se­kund over Sky.

– Men jeg er ik­ke stødt over, at jeg ik­ke er nævnt med dem, for de har al­le fi­re vun­det Grand Tours, mens jeg sta­dig har til go­de at slut­te på po­di­et el­ler vin­de en.

Jeg er ik­ke ban­ge

– Jeg for­står godt, at jeg ik­ke bli­ver nævnt så of­te som dem, men det be­ty­der ik­ke, at jeg er ban­ge for dem, el­ler at jeg ik­ke ag­ter at kon­kur­re­re mod dem og slå dem, sag­de Van Gar­de­ren.

Den før­ste del af Tou­ren blev alt­så kro­net med en hold­sejr, og Van Gar­de­ren kan kun væ­re til­freds med den må­de, alt er for­lø­bet på. Han frem­hæ­ve­de søn­dag, at hans moral er høj­net, og at hold­kam­me­ra­ter­nes moral og­så vok­ser af at se kap­ta­j­nens navn så højt op­pe på re­sul­tat­lis­ten.

– Py­re­næ­er­ne bli­ver den store test af, hvem der er i til­stræk­ke­ligt god form til at vin­de Tou­ren, og så ven­ter Al­per­ne, som vil vi­se, hvem der har nok ud­hol­den­hed til at kla­re det he­le vej­en til Pa­ris.

– Vi ved først i den sid­ste uge, hvem der har, hvad der skal til, sag­de Van Gar­de­ren.

Stort po­rtræt af det ame­ri­kan­ske lyn på si­de 10-11

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.