Vok­sen­de in­du­stri: Bag­ma­end tje­ner kas­sen

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

Ra­pe on de­mand er et sta­digt vok­sen­de fa­eno­men, der lang­somt over­ta­ger po­pu­la­ri­te­ten fra den ’pa­edo­fi­le se­x­turis­me’. Det forta­el­ler se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Git­te Jakob­sen til Ek­stra Bla­det.

– Den slags fin­des sta­dig, men i dag be­hø­ver man ik­ke rej­se. Nu kra­e­ver det ba­re en in­ter­net­for­bin­del­se, si­ger Git­te Jakob­sen, som i sit ar­bej­de hos Red Bar­net har kon­sta­te­ret en stig­ning i in­ter­es­sen for ’ra­pe on de­mand’ de se­ne­ste år.

– Der er ingen tvivl om, at der er en stor in­du­stri i det her. Vi ta­ler om rig­tig man­ge børn, og der sid­der nog­le bag­ma­end, som tje­ner man­ge pen­ge på at ud­sa­et­te dem for over­greb, si­ger Git­te Jakob­sen.

Vi ser til­fa­el­de, hvor fora­el­dre­ne selv sa­el­ger de­res børn

Ødela­eg­ges for li­vet

Iføl­ge Red Bar­net vok­ser det ho­ved­sa­ge­ligt på Fi­lip­pi­ner­ne. Men det uhyg­ge­li­ge fa­eno­men tri­ves sa­er­ligt i fat­ti­ge lan­de, hvor ad­gan­gen til børn er nem, myn­dig­he­der­ne er sva­ge, og fat­tig­dom­men er stor. Selv om man­ge af bør­ne­ne be­fin­der sig i om­rå­der, hvor der hver­ken er rin­den­de vand el­ler sa­ni­ta­e­re forhold, så kra­e­ver over­gre­be­ne blot en no­gen­lun­de fun­ge­ren­de net­for­bin­del­se og ve­st­li­ge kun­der.

– Vi ser til­fa­el­de, hvor fora­el­dre­ne selv sa­el­ger de­res børn. Det er ik­ke sik­kert, at de al­tid ved, hvad bør­ne­ne bli­ver brugt til, men der er til­fa­el­de, hvor de er klar over, at de sa­el­ger dem til se­xin­du­stri­en, for­kla­rer Git­te Jakob­sen.

– Det er grove, grove over­greb, som øde­la­eg­ger dem for li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.