Det ko­ster DF stem­mer

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

Tra­e­er­ne vok­ser ik­ke ind i him­len for Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Nok er han ved at op­fyl­de sin drøm om at pla­ce­re sig lunt i mid­ten af dansk po­li­tik. Men iføl­ge Ek­stra Bla­dets po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Hans Engell har flir­ten med Met­te Fre­de­rik­sen og­så fle­re ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for Dansk Fol­ke­par­ti.

Udstil­ler split­tel­se

– For det før­ste ta­ber han jo stem­mer – Dansk Fol­ke­par­ti går til­ba­ge i må­lin­ger­ne. For det an­det vil en del af hans va­el­ge­re si­ge, at det her ik­ke har no­gen tro­va­er­dig­hed. På ud­la­en­din­ge­om­rå­det har So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i man­ge år lig­get langt til ven­stre for Dansk Fol­ke­par­ti. Des­u­den brin­ger det­te ik­ke Dansk Fol­ke­par­ti ta­et­te­re på re­ge­rings­mag­ten.

Der er ik­ke no­gen, der ser et re­ge­rings­sam­ar­bej­de med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti.

Om­vendt me­ner Hans Engell, at Met­te Fre­de­rik­sen har me­re at vin­de ved al­li­an­cen med Dansk Fol­ke­par­ti:

– Den her til­na­er­mel­se er let­te­re for Met­te Fre­de­rik­sen end for Thu­le­sen Da­hl. Hun op­når nog­le vig­ti­ge mål: Hun flyt­ter stem­mer til­ba­ge over mid­ten af dansk po­li­tik, og det er nog­le af de al­ler­mest kost­ba­re stem­mer.

Så det­te sa­m­ar­bej­de styr­ker hen­des mu­lig­he­der for at bli­ve stats­mi­ni­ster.

– Met­te Fre­de­rik­sen udstil­ler en dyb split­tel­se i blå blok. Det bli­ver ud­stil­let, at re­ge­rin­gen er mag­tes­løs og kan ik­ke no­get, uden at hun og Thu­le­sen Da­hl er med, ly­der det fra Hans Engell.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.