UHYG­GE­LIG VI­DEO PÅ FA­CE­BOOK Hja­el­pe­løs kat mis­hand­let

Ekstra Bladet - - News - JAN SØGAARD PRIVATFOTO

Mens en kat sad fan­get i en fa­el­de, blev den mis­hand­let af en 51-årig mand, der stak kat­ten med kniv og skar den over he­le krop­pen, så den til sidst var smurt ind i blod. Han fil­me­de mis­hand­lin­gen og lag­de vi­deo­en på sin Fa­ce­book-pro­fil.

Cho­ke­re­de dy­re­ven­ner an­meld­te den 51-åri­ge tyr­ki­ske taxi­chauf­før til po­li­ti­et, og Ret­ten i Na­est­ved har nu fa­el­det dom over man­den. Det ske­te på hans 51-års fød­sels­dag, hvor han blev dømt til am­bu­lant psy­ki­a­trisk be­hand­ling.

Han na­eg­te­de sig skyl­dig og for­kla­re­de, at vi­deo­en var en, han hav­de op­ta­get fra fjern­sy­net. Han modt­og dom­men.

– Vi har ik­ke fun­det kat­ten, og vi ved ik­ke, hvad der er sket med den. Iføl­ge et vid­ne skul­le man­den ha­ve sagt, at kat­ten hav­de an­gre­bet hans fug­le.

– Han hol­der brev­du­er og er me­get en­tu­si­a­stisk om­kring det, si­ger an­kla­ger Ma­ria Jep­sen, Sydsja­el­landsog Lol­land-Falsters Po­li­ti.

Po­li­ti­et fandt fa­el­den samt en blo­dig kniv hos den 51-åri­ge.

Kni­ven er er ble­vet un­der­søgt for dna på Land­bo­højsko­len, og der var kat­te-dna på den, vi­ser un­der­sø­gel­sen.

Kørt 100 km va­ek

Hei­di Han­sen fra dy­re­va­erns­for­e­nin­gen Nyt Hjem Til Dyr kør­te ud til den 51åri­ge for at red­de kat­ten.

– Jeg har va­e­ret ude til man­ge sa­ger om dy­re­mis­hand­ling, men det her var no­get af det va­er­ste, jeg har set.

– På vi­deo­en si­ger han på tyr­kisk, at han straf­fer kat­ten, for­di den har spist hans due, og bag­ef­ter vil han kø­re den 100 ki­lo­me­ter va­ek, si­ger Hei­di Han­sen.

Hei­di Han­sen si­ger, at kat­ten på vi­deo­en hva­e­ser og ’skri­ger’ i smer­te og angst.

– Det var en ek­strem grov og ube­ha­ge­lig vi­deo, som Fa­ce­book slet­te­de, si­ger Hei­di Han­sen.

Hun ken­der kat­tens ejer, en kvin­de fra Na­est­ved, hvis 12 år gam­le kat var lø­bet hjem­me­fra.

– Hun kun­ne med sik­ker­hed gen­ken­de sin kat på bil­le­der­ne fra vi­deo­en, og hun er me­get ked af det.

– Jeg vil­le ger­ne ha­ve fun­det og reddet kat­ten, si­ger Hei­di Han­sen. Hun tror na­ep­pe, kat­ten kan ha­ve over­le­vet si­ne ska­der uden be­hand­ling. Fo­to fra den uhyg­ge­li­ge vi­deo på Fa­ce­book. Kat­ten sid­der fan­get, skra­emt og blø­de­n­de i bu­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.