Mag­ter ik­ke op­ga­ven

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Chri­sti­an Askov Fre­dens­vej 18 Oks­bøl Kim Han­sen Herlev

Re­gions­for­mand for Re­gion Syd­dan­mark Step­ha­nie Lo­se vil over­ta­ge for­mand­spo­sten for al­le fi­re re­gio­ner i Dan­mark.

Nej tak! Step­ha­nie Lo­se har ik­ke for­ma­tet, og hun be­sid­der slet ik­ke no­gen form for in­nova­tion.

Deri­mod frem­tra­e­der hun mest og of­te i ve­ne­ra­tion til si­ne om­gi­vel­ser. Bios am­bu­lan­ce­drift kør­te af spo­ret, og gang på gang har hun va­e­ret ude i tove­ne med sin par­ti­fa­el­le, ud­valgs­for­mand Thy­ge Ni­el­sen (V).

Hun kan va­e­re yderst char­me­ren­de, men er ube­ga­vet.

Der­for et klart NEJ til Step­ha­nie Lo­se som ny for­mand for re­gio­ner­ne ..! Jør­gen Han­sen spår ik­ke bro­byg­ger­ne Özlem Cekic og tid­li­ge­re over­rab­bi­ner Bent Mel­chi­or stor suc­ces. ’Tul­le’ kan ba­re det der med at for­dre­je ho­ve­d­er­ne på bå­de va­el­ge­re og po­li­ti­ke­re, me­ner Kim Han­sen, som dog fryg­ter, det kan bli­ve ska­eb­nesvan­gert for Met­te Fre­de­rik­sen.

Sto­ne­face ’Tul­le’ fra DF kan ba­re det der med at for­dre­je ho­ve­d­er­ne på bå­de va­el­ge­re og po­li­ti­ke­re.

Se­ne­ste sto­re scor­ing er So­ci­al­de­mo­kra­tiets le­der, Met­te Fre­de­rik­sen, der med det sam­me har smidt trus­ser­ne

og budt Tul­le vel­kom­men. Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har i den grad brug for til­gi­vel­se til sit par­ti fra si­ne va­el­ge­re, og det har han me­get klogt ind­set ik­ke kan la­de sig gø­re ved at kla­e­be sig op ad Lars Løk­ke, ham har en del af DF-va­el­ger­ne

dog reg­net ud. Men med et sja­el­dent stort smil til Met­te Fre­de­rik­sen, der med sin aal­borg­ske di­a­lekt kan få DF-land til at til­gi­ve alt, ser det ud til at lyk­kes for Tul­le at få en smu­le tro­va­er­dig­hed ind i par­ti­et igen.

Godt po­li­tisk hånd­va­erk af Tul­le, men det kan bli­ve ska­eb­nesvan­gert for Met­te, der åben­bart har glemt, hvem der har stå­et fad­der til det Dan­mark, vi har i dag.

FO­TO: 3F.DK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.