Gre­gus: Jeg kun­ne dra­e­be dom­me­ren!

Ekstra Bladet - - SPORT -

SO­FIA (Ek­stra Bladet): Jan Gre­gus skul­le ha­ve spil­let i Par­ken mod Ludogorets na­e­ste tors­dag, men dybt in­de i over­ti­den i So­fia mi­ste­de den slo­ven­ske lands­holds­spil­ler sin plads.

Gre­gus tjat­te­de til bol­den, ef­ter der var fløjtet for fris­park til hjem­me­hol­det, og det tak­se­re­de Ivan Be­bek til an ad­var­sel.

Da han blot et par mi­nut­ter før hav­de gi­vet Gre­gus gult, hev han og­så det rø­de kort frem og fik FCK’eren helt op i det rø­de felt.

– Jeg var fru­stre­ret. Jeg hav­de lyst til at slå dom­me­ren ihjel, sag­de Jan Gre­gus, da han var fal­det lidt ned igen.

Be­ma­er­k­nin­gen blev le­ve­ret med et lil­le smil, men el­lers var der ik­ke me­get smil på de slo­ven­ske la­e­ber ef­ter en el­lers frem­ra­gen­de FCKind­sats i den bul­gar­ske ho­ved­stad.

– Ja, jeg spar­ker til bol­den. Den ry­ger må­ske tre me­ter va­ek, og han si­ger, at jeg spar­ker den for langt.

– Men det var ik­ke så­dan, at jeg los­se­de den ty­ve me­ter va­ek og vandt ti se­kun­der på det, sag­de Gre­gus og ryste­de på ho­ve­d­et.

– Ef­ter min me­ning kan man ik­ke gi­ve ad­var­sel for det, og det er en skam.

– Det gør det ba­re end­nu me­re fru­stre­ren­de, at jeg kun­ne ha­ve spil­let i ste­det for Wil­li­am (Kvist, red.) i Kø­ben­havn, fort­sat­te midt­ba­ne­spil­le­ren, der knap ty­ve mi­nut­ter før tid er­stat­te­de en tra­et Ras­mus Falk.

Det er Jan Gre­gus an­det rø­de kort i Eu­ro­pa i den­ne sa­e­son. I Cham­pions Le­agu­e­kam­pen ude mod Por­to gik det og­så galt for spil­le­ren, der kom til FCK i som­mer­pau­sen.

Wil­li­am Kvist var en af de sid­ste ude af ga­ester­nes om­kla­ed­nings­rum, og selv om hu­mø­ret var no­get hø­je­re hos ham end hos Gre­gus, så var der og­så en pa­en po­r­tion ae­r­g­rel­se at spo­re hos den dan­ske lands­holds­spil­ler.

AE­r­ger­ligt

Han var na­tur­lig­vis op­ma­er­k­som på, at han kun var en ad­var­sel fra ka­ran­ta­e­ne, og han så ud til at over­le­ve, men i sid­ste mi­nut hop­pe­de en Ludogorets spil­ler ind i ryg­gen på ham – og fremtvang forun­der­ligt en ad­var­sel.

– Jeg ved ik­ke, hvad fan­den der sker? Der er i hvert fald ik­ke fris­park. Det er ae­r­ger­ligt, men nu må Ståle fin­de ud af, hvad han gør.

– Jeg tror nu nok, at det skal gå. Vi har i hvert fald et su­per ud­gangs­punkt in­den kam­pen i Par­ken, sag­de Wil­li­am Kvist, der i 1. halv­leg be­gik fle­re fris­park og fik en mundt­lig på­ta­le af dom­mer Be­bek.

– Han sag­de ’sid­ste fris­park’ ef­ter 25 mi­nut­ter. Jeg ta­enk­te fint, så la­ve­de jeg ik­ke no­get fris­park ind­til da… Men okay, vi spil­ler en rig­tig flot kamp.

– Det er ik­ke fan­ta­stisk, for­ry­gen­de spil, men vi hol­det os 100 pct. til vo­res kon­cept og straf­fer dem. Det er vi me­get til­fred­se med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.