HELT UDEN RESPEKT

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Med hen­vis­ning til un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren bul­drer Ber­ling­s­ke løs:

'Me­re­te Ri­isa­ger vil ha­ve respek­ten for la­e­rer­ne til­ba­ge.’

Mi­ni­ste­ren vil så­le­des sa­et­te ind mod ele­ver, der bl.a. ta­e­ver la­e­rer­ne, frem­går det af ar­tik­len.

Hvor­for nø­jes med ele­ver­ne?

Mi­ni­ste­ren kun­ne sam­ti­dig pas­sen­de ta­ge fat i si­ne eg­ne em­beds­ma­end og po­li­ti­ker­ne, der i 2013 gan­ske respekt­løst røv­rend­te la­e­rer­ne og lo­ck­ou­te­de dem i en nø­je plan­lagt ak­tion.

FO­TO: /RITZAU/STI­NE BID­STRUP

Den sel­v­op­tag­ne un­der­vis­nings­mi­ni­ster vil in­tet gø­re mod si­ne respekt­lø­se em­beds­ma­end.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.