KNALD PÅ ØKO­LO­GI­EN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Dansk øko­lo­gi stormer frem på uden­land­ske mar­ke­der, trom­pe­te­rer Jyl­landsPo­sten:

'Er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer vur­de­rer, at eks­por­ten af øko­lo­gi­ske fø­de­va­rer vil sti­ge med 10-15 pct. i år og nå i hvert fald 2,6 mia. kr.'

Me­e­e­get smart. For hvis Land­brug & Fø­de­va­rer sam­ti­dig får held med sin op­for­dring til at boy­kot­te Coops salg af gift­frie fø­de­va­rer, vil der jo va­e­re ek­stra me­get øko­lo­gisk kød og grønt, der kan sen­des ud af lan­det.

For Land­brug & Fø­de­va­rer har nem­lig ik­ke ta­enkt sig at boy­kot­te den øko­lo­gi­ske eks­port.

Det hed­der kon­ven­tio­nel dob­belt­moral.

FO­TO: /RITZAU/THOMAS BORBERG

I ud­lan­det er man vild med dansk øko­lo­gi, som dansk land­brug vil boy­kot­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.