KAN HEL­LER IK­KE REG­NE

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Vi ci­te­rer fra den tryk­te ud­ga­ve af det jour­na­li­sti­ske sam­men­s­krab BTMXQMX:

'For­sin­ke­de tog ko­ster ik­ke kun pas­sa­ge­rer­nes dy­re­ba­re tid. Og­så sam­fun­det mi­ster hvert år mil­li­ar­der.’

’Nye be­reg­nin­ger, som Cowi har la­vet på veg­ne af Pas­sa­ger­pul­sen, vi­ser nem­lig, at tog­for­sin­kel­ser ko­ster sam­fun­det 3,7 mia. kro­ner år­ligt.'

Øh, nej. Cowi har be­reg­net for­sin­kel­ser­ne til at ko­ste 2,4 mia. kr.

Hvor­for bla­det har gjort tal­let 1,3 mia. stør­re, vi­des ik­ke.

Må­ske er for­kla­rin­gen, at che­fre­dak­tør Jens Af­grunds me­d­ar­bej­de­re hel­ler ik­ke kan la­e­se og la­eg­ge sam­men.

FO­TO: /RITZAU/

BTMXQMX’ usyn­li­ge che­fre­dak­tør, Jens Af­grund, og hans me­d­ar­bej­de­re kan hel­ler ik­ke la­e­se el­ler reg­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.