Kan må­ske mod­vir­ke kra­eft

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

Pro­fes­sor Bent Del­eu­ran forta­el­ler, at den nye forsk­ning må­ske og­så kan mod­vir­ke ud­bre­del­sen af kra­eft.

– Det, der sker ved kra­eft­syg­dom, er i vir­ke­lig­he­den det sam­me, som sker ved led­degigt. Pro­ble­met er, at man får nog­le cel­ler, som 'luk­ker ned' for al­ting. Og før i ti­den, hvor vi ik­ke be­hand­le­de led­degigt så godt, der steg an­tal­let af kra­eft­syg­dom­me fak­tisk vold­somt.

– Det er, for­di når be­ta­en­del­ses­til­stan­den bre­der sig, så luk­ker den og­så ned for al­le de cel­ler, som nor­malt an­gri­ber kra­ef­ten, si­ger pro­fes­sor Bent Del­eu­ran.

– Vi har få­et et me­get fint sti­pen­di­um fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se til at kig­ge på net­op det. For­di vi me­ner, det er de sam­me me­ka­nis­mer, der rå­der i de her to si­tu­a­tio­ner. Så hvis du har rig­tig me­get led­degigt, så får du let­te­re kra­eft.

FO­TO: STI­NE TIDSVILDE

Man­den bag den ba­ne­bry­den­de nye gigt­forsk­ning, pro­fes­sor dr.med. Bent Del­eu­ran, kan ud over ae­ren gla­e­de sig over 100.000 kr. til forsk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.