HJA­ELP EN BROR

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Slyn­gelstu­en har mod­ta­get en te­le­fon­be­sked – for­ment­lig fra en cel­le-pho­ne: Hva’ så, slyn­gel­brød­re. Sygt navn, I har der.

Jeg har brug for et godt råd. Sa­gen er – skå­ret helt igen­nem ri­b­be­net – at jeg har et mon­ster-pro­blem.

Jeg har en mas­se min­dre brød­re her i Dan­mark, som jeg vej­le­der i, hvor­dan man dri­ver han­del og op­fø­rer sig på ga­den.

Men nu vil nog­le fes­ne fa­e­tre, an­kla­ge­re og po­li­ti­ke­re, smi­de mig ud. Til Paki­stan, mand!

For­di jeg har sagt til en pan­ser, at han skal pas­se på sig selv og sin ryg. What the fuck er der galt i at øn­ske en an­den mand et godt hel­bred?

Hvis det skal va­e­re en trus­sel, så kom­mer de sgu til at byg­ge man­ge fa­engs­ler.

Jeg har alt­så ik­ke va­e­ret i Paki­stan, si­den jeg var kna­egt. Det er ik­ke li­ge mig, for jeg for­står ik­ke, hvad de si­ger, og de­res ve­je er bu­le­de.

Min ad­vo­kat har va­e­ret rig­tig flink til at få mig af kro­gen, men nu skal vi i lands­ret og hø­jeste­ret og alt det der, og jeg er ik­ke vild med det. Så hel­le­re stå en mørk af­ten i Mjøl­ner­par­ken uden vest.

Hvad skal jeg si­ge til de dom­me­re? Sa­lam She­bi

Hej She­bi Du skal først og frem­mest va­e­re loy­al over for din fa­mi­lie. Isa­er den del, der sta­dig bor i Paki­stan. God tur hjem. Slyn­gelstu­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.