TEGN PÅ MÅSEN Yoko Ono vil gø­re toilet­be­søg mun­tre

Ekstra Bladet - - FLASH! - MATHILDE KØHL mak@eb.dk

Når en­den er god, er al­ting godt, si­ger man. Og Ek­stra Bla­dets avisla­e­se­re fik syn for sa­gen, da de slog op i avi­sen i går. For her fik de sma­ek­ket en bar mås li­ge i ho­ve­det.

Det ske­te i for­bin­del­se med åb­nin­gen af ud­stil­lin­gen Yoko Ono Trans­mis­sion på Kunst­hal Char­lot­ten­borg i Kø­ben­havn. Bil­le­det af den fi­ne po­po stam­mer fra fil­men ’Bot­toms’ fra 1966, som Yoko Ono stod bag, og som ind­går i ud­stil­lin­gen.

Der­for tog Ek­stra Bla­det i går en tur for­bi Kunst­hal Char­lot­ten­borg for at ha­en­ge bil­le­det af den yderst flot­te og yderst ba­re bag­del op på ste­dets toilet­ter.

Ik­ke før­ste gang

Det er ik­ke før­ste gang, bag­de­len py­n­ter i avi­sen. For 20 år si­den brag­te Ek­stra Bla­det nem­lig selv sam­me num­se, da Len­non-en­ken Yoko Ono la­ve­de en ud­stil­ling i Fo­to­gra­fisk Cen­ter.

I dag åb­ner Kunst­hal Char­lot­ten­borg ud­stil­lin­gen, der skal vi­se bre­ve og bil­le­der ta­get af Yoko Ono.

– Hun ta­ger nog­le me­get avant­gar­de pro­jek­ter og prop­per det ind i mas­se­me­di­er. Ste­der, hvor du ik­ke nor­malt vil­le op­sø­ge kunst fra ka­el­der­gal­le­ri­er. Plud­se­lig mø­der du det på ga­den el­ler i avi­sen el­ler et tred­je sted, forta­el­ler Mi­cha­el Thou­ber, der er di­rek­tør i Kunst­hal Char­lot­ten­borg.

Ukendt kunst­ner

De fle­ste ken­der hen­des navn, men det er nok de fa­er­re­ste, der ken­der hen­des kunst.

Men der er nu rig mu­lig­hed for at kom­me lidt ta­et­te­re på og ik­ke mindst bli­ve en del af Yoko Onos kunst.

For ud­stil­lin­gen bli­ver ik­ke en klas­sisk en af slagsen. For­u­den bil­le­der ved bus­stop­pe­ste­der er det me­nin­gen, at ga­ester­ne i Kunst­hal Char­lot­ten­borg selv skal del­ta­ge i kun­sten. Det har Yoko Ono for­kla­ret i en mail til Ek­stra Bla­det:

– Hvor end du sid­der på et toilet, vil du se al­le dis­se fryg­te­li­ge be­ske­der, nog­le af dem er vre­de og de­pres­si­ve, og jeg ta­enk­te, at det vil­le va­e­re rart at sa­et­te no­get op dér (på of­fent­li­ge toilet­ter, red.), så folk kun­ne del­ta­ge på en mun­ter må­de.

Og selv om pla­ka­ten er af en bar num­se, så skal den ha­en­ge li­ge. Det er trods alt en kunst­hal, un­der­stre­ger Mi­cha­el Thou­ber, di­rek­tør for Char­lot­ten­borg Kunst­hal, og Yoko Onos ku­ra­tor, Jon Hen­dri­cks, er her i gang med at skri­ve den før­ste kom­men­tar på en me­get, me­get bar bag­del. en gri­nen­de Mi­cha­el Thou­ber, der bru­ger en tom­me­stok til at må­le op, da han sam­men med Ek­stra Bla­det

sa­et­ter det før­ste bil­le­de op på al­le ste­dets toilet­ter.

Han py­n­te­de i sel­skab med ud­stil­lin­gens med-ku­ra­tor

Jon Hen­dri­cks, der er Yoko Onos per­son­li­ge ku­ra­tor, bil­le­det med or­det 'yes'.

Ud­stil­lin­gen vi­ses frem til

fe­bru­ar 2018, hvor du selv har mu­lig­hed for at py­n­te­de bag­de­le­ne med ord og tan­ker.

FO­TO: TARIQ MIK­KEL KHAN

Yes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.