Ned­lagt pro­test: Straf­fes­parks-fa­da­e­se

Ekstra Bladet - - SPORT - Ritzau

Straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen i ons­da­gens po­kal­kamp mel­lem HIK og Sil­ke­borg blev af­vik­let for­kert.

Det be­kra­ef­ter Di­vi­sions­for­e­nin­gens tur­ne­rings­chef, Pe­ter Eb­be­sen, over for TV3 Sport.

I ste­det for at la­de de to hold af­vik­le ét straf­fes­park ad gan­gen, valg­te dom­mer Pe­ter Mun­ck Lar­sen en an­den løs­ning.

Dom­me­rens fejl

Ef­ter at HIK hav­de åb­net med det før­ste for­søg, blev de to hold bedt om på skift at af­vik­le to spark i tra­ek.

– Fejl­en lig­ger hos dom­me­ren, og det har han og­så rap­por­te­ret til os ef­ter­føl­gen­de. Vi har ind­be­ret­tet fejl­en til par­ter­ne, si­ger Pe­ter Eb­be­sen til TV3 Sport.

HIK har ind­sendt en pro­test, op­ly­ser ta­lent­chef Per Fri­mann.

– Vi har ind­sendt en pro­test nu.

Vi skul­le gø­re det in­den for 24 ti­mer, si­ger Fri­mann til tipsbladet.dk.

– Det skul­le li­ge ven­des med le­del­sen, og så skul­le vi ta­le med tra­e­ner­ne og ak­tø­rer­ne for at hø­re, hvor­dan de hav­de set det, for­kla­rer han.

Sil­ke­borgs Su­per­liga-hold trak sig sej­r­rigt ud af op­gø­ret mod HIK fra 2. di­vi­sion. Stil­lin­gen var 2-2 ef­ter 90 mi­nut­ter, og de to hold score­de yder­li­ge­re en en­kelt gang hver i den for­la­en­ge­de spil­le­tid.

Med sej­ren er Sil­ke­borg vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne i po­kal­tur­ne­rin­gen, hvor Lyng­by ven­ter.

Tra­ek­ker ta­en­der ud

Sil­ke­borg-di­rek­tør Kent Mad­sen for­ven­ter ik­ke, at der bli­ver rok­ket ved hol­dets sejr.

– Det er far­ce­ag­tigt og gro­tesk, hvis vi skal kø­re he­le spil­ler­bus­sen og he­le ap­pa­ra­tet til Gen­tof­te ba­re for at spar­ke straf­fes­park.

– Hol­det var ik­ke hjem­me før kl. 2.30 i nat, så det tra­ek­ker ta­en­der ud i et ta­et­pak­ket Su­per­liga-pro­gram, si­ger Kent Mad­sen til tipsbladet.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.