Nu mang­ler be­vi­set

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) ’døm­te’ den slo­vaki­ske is­ho­ck­ey­fan for hatecrime, men nu mang­ler be­vi­ser­ne.

Det står klart, ef­ter at an­kla­ge­myn­dig­he­den har drop­pet sig­tel­sen for had­for­bry­del­se mod den 34-åri­ge slo­vak.

Løk­ke slog for to uger si­den fast over for si­ne 158.000 føl­ge­re på Twit­ter, at justits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sens forlovede, Josue Me­di­na Vásquez, hav­de va­e­ret ud­sat for en had­for­bry­del­se.

Det ske­te, selv­om en slo­vakisk is­ho­ck­ey­fan, som net­op var ble­vet sig­tet for at ha­ve be­gå­et en had­for­bry­del­se mod Papes do­mi­ni­kan­ske ka­e­re­ste, Josue Me­di­na Vásquez, na­eg­te­de sig skyl­dig i al­le an­kla­ger og ik­ke var dømt.

Hvis vi skal til­ta­le ef­ter ra­cis­me­pa­ra­graf­fen, skal det va­e­re over­hørt af fle­re, men det kan vi ik­ke be­vi­se

’Ry­stet over, at Sø­ren Papes sam­le­ver Josue Me­di­na Vásquez er ble­vet ud­sat for en had­for­bry­del­se. Man skal frit kun­ne le­ve sit liv, som man øn­sker. Det bur­de va­e­re en selv­føl­ge i 2018. Tan­ker til Sø­ren og Josue,’ skrev stats­mi­ni­ste­ren, der selv er jurist af ud­dan­nel­se.

In­gen kom­men­ta­rer

Iføl­ge Josue Me­di­na Vásquez skul­le den fa­engs­le­de slo­vak ha­ve råbt: ’I don’t li­ke ho­mos’, før han med knyt­na­e­ve.

Men i går kom det frem i by­ret­ten, at der ik­ke er be­vi­ser for, at det på­stå­e­de over­fald på Josue Me­di­na Vásquez ske­te grund af hans seksu­a­li­tet.

– Hvis vi skal til­ta­le ef­ter ra­cis­me­pa­ra­graf­fen, skal det va­e­re over­hørt af fle­re, men det kan vi ik­ke be­vi­se. Ef­ter­forsk­nin­gen har ind­til vi­de­re vist, at det kun er den foru­ret­te­de, som har hørt sa­et­nin­gen, si­ger an­kla­ger Ja­ck Hurup.

Selv­om an­kla­ge­myn­dig­he­den slog ham har drop­pet sig­tel­sen for had­for­bry­del­se ef­ter ra­cis­me­pa­ra­graf­fen, kan slo­vak­ken al­li­ge­vel ri­si­ke­re at få en ek­stra hård dom for vold.

– Det er fort­sat an­kla­ge­myn­dig­he­dens op­fat­tel­se, at det er ble­vet sagt, og at det skal til­la­eg­ges en ska­er­pen­de be­tyd­ning i volds­for­hol­det, si­ger an­kla­ger Ja­ck Hurup.

I ly­set af, at an­kla­ge­myn­dig­he­den nu fra­fal­der sig­tel­sen for had­for­bry­del­se, har Ek­stra Bla­det for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra stats­mi­ni­ste­ren.

FO­TO: PHILIP DAVALI

LA Tequila Bar er be­rømt og be­ryg­tet for bil­li­ge ti-kro­ners tequila-shots.

FO­TO: JENS DRESLING

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen var hur­tig til at fast­slå på Twit­ter, at der var ta­le om en had­for­bry­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.