KAN MIS­SE GRUPPESPILLET

Li­ver­pool-fy­si­o­te­ra­pe­ut vur­de­rer, at Sa­lah er ude i tre-fi­re uger

Ekstra Bladet - - VM-NYHEDER/RESULTATER -

Mo­ha­med Sa­lah er hav­net i et kapløb med ti­den for at bli­ve klar til som­me­rens VM­slut­run­de i Rusland.

Ru­ben Pons, som er fy­si­o­te­ra­pe­ut i Li­ver­pool, vur­de­re­de i går, at Sa­la­hs skul­der­ska­de vil ta­ge op til en må­ned at kom­me sig over.

– I prin­cip­pet vil det ta­ge mel­lem tre og fi­re uger, men vi vil for­sø­ge at re­du­ce­re den tids­ho­ri­sont. Det er et stort mål, sag­de Ru­ben Pons til den span­ske avis Marca.

Hvis det ta­ger Sa­lah fi­re uger at ven­de til­ba­ge, vil an­gri­be­ren gå glip af Egyp­tens tre kam­pe i det ind­le­den­de grup­pe­spil.

Egyp­ten ind­le­der VM mod Uru­gu­ay 15. ju­ni, spil­ler mod Rusland 19. ju­ni og slut­ter af mod Sau­di-Ara­bi­en 25. ju­ni. Der­ef­ter kan der ven­te kno­ck­out­kam­pe for Egyp­ten, og så vil Sa­lah va­e­re i spil igen.

Må­let er dog at få Sa­lah klar til den før­ste kamp mod Uru­gu­ay, selv om det bli­ver van­ske­ligt.

Før­ste VM i 38 år

I går lød mel­din­gen fra Egyp­tens Fod­bold­for­bund (EFA), at Sa­lah mak­si­malt vil va­e­re ude i tre uger.

– Dok­tor Mo­ha­med Abu Ula be­kra­ef­ter, at pe­ri­o­den for Sa­la­hs fra­va­er på grund af ska­den ik­ke vil over­sti­ge tre uger, skri­ver EFA på sin Face­book-pro­fil.

Det vil be­ty­de, at stjer­nen vil va­e­re i spil til Egyp­tens sid­ste grup­pe­kamp mod Sau­di-Ara­bi­en 25. ju­ni.

25-åri­ge Sa­lah vil me­get ger­ne va­e­re med ved VM for Egyp­ten, som del­ta­ger ved VM for tred­je gang, men for før­ste gang i 38 år.

– Han er ked af, hvad der ske­te, men er to­talt fo­ku­se­ret på at kom­me til­ba­ge, og så må vi se, hvor­når han kan va­e­re klar, si­ger Ru­ben Pons.

Sa­lah blev ska­det i en du­el mod Re­al Madrid-stop­pe­ren Ser­gio Ra­mos i lør­da­gens Cham­pions Le­ague-fi­na­le. Li­ver­pool tab­te kam­pen 1-3.

Da Egyp­ten kva­li­fi­ce­re­de sig til VM, var Sa­lah me­get af­gø­ren­de. Sa­lah score­de et mål på straf­fes­park i det 95. mi­nut, da Egyp­ten vandt 2-1 hjem­me over Congo i ok­to­ber. Sa­lah hav­de og­så sco­ret det før­ste egyp­ti­ske mål.

I sin før­ste sa­e­son for Li­ver­pool har Sa­lah sco­ret 44 mål i al­le tur­ne­rin­ger.

Ritzau

Vi vil for­sø­ge at re­du­ce­re den tids­ho­ri­sont. Det er et stort mål

FO­TO: KIERAN MCMANUS/BPI/REX

Mo­ha­med Sa­lah måt­te gra­e­den­de ud­gå med en ska­de i Cham­pions Le­agu­e­fi­na­len. Det sto­re spørgs­mål er, om han bli­ver klar til VM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.