Laud­rup vi­ser vej til VM

Ekstra Bladet - - VM-NYHEDER/RESULTATER - STEFAN CHRI­STEN­SEN

Det er ik­ke man­ge da­ge si­den, at Mi­cha­el Laud­rup sag­de far­vel og tak som tra­e­ner i Qa­tar, men al­le­re­de nu løf­ter han slø­ret for, hvad den na­e­ste tid skal bru­ges på.

Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­an­fø­rer skal så­le­des fun­ge­re som eks­pert for TV2 un­der de af­gø­ren­de kam­pe ved VM i Rusland.

Ho­ved­per­so­nen gla­e­der sig til op­ga­ven.

– VM er gan­ske en­kelt det stør­ste, for­di de bed­ste spil­le­re er sam­let, for­di det kun er hvert fjer­de år, og for­di en hel ver­den ser med. Jeg gla­e­der mig hver ene­ste gang. Vi får så me­get god fod­bold, si­ger Mi­cha­el Laud­rup, der har første­hånd­ser­fa­ring fra Rusland, hvor han fra 2008 til 2009 var ch­eftra­e­ner i Spartak Moskva.

Laud­rup skal dog ik­ke va­e­re med fra start. Han tra­e­der først ind som eks­pert til se­mi­fi­na­len og fi­na­len for TV2, der op­ly­ser, at Laud­rup ’har an­dre gø­re­mål’ tid­ligt i tur­ne­rin­gen – uden dog at kom­me det na­er­me­re.

Eks­pert-ger­nin­gen ud­fø­res i sel­skab med kom­men­ta­tor Flem­m­ing Toft – ak­ku­rat som ved EM for to år si­den.

– Vi brug­te Mi­cha­el Laud­rup ved EM i fod­bold i 2016, og når han la­ve­de si­ne ana­ly­ser af kam­pe­ne, kun­ne man klart og ty­de­ligt ma­er­ke, at han har spil­let og tra­e­net på al­ler­hø­je­ste ni­veau.

– Han har en ek­stra­or­di­na­er ind­sigt i fod­bold på den stør­ste sce­ne, og så er han god til at for­mid­le det, si­ger Al­lan Hvid, re­dak­tions­chef på TV2 Spor­ten.

FO­TO: KARIM JAAFAR

Mi­cha­el Laud­rup skal age­re eks­pert for TV2 un­der det kom­men­de VM i Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.