Før­ste run­de af ud­flyt­ning skal un­der lup­pen

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ar­bejds­plad­ser: Den før­ste run­de ud­flyt­nin­ger af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, hvor 3.900 ud af ca. 32.000 job flyt­tes fra ho­ved­stads­om­rå­det, skal un­der­sø­ges. Fi­re fag­for­bund kræ­ver, at re­ge­rin­gen la­ver en til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se.

Det dre­jer sig om HK Stat, Djøf, Ida og Magi­ster­for­e­nin­gen. Men den er på vej, for Stats­re­viso­rer­ne an­mo­de­de onsdag Rigs­re­vi­sio­nen om så­dan en un­der­sø­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.