De­mon­stran­ter an­greb med sten og land­brugs­red­ska­ber - to dræbt

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Po­li­ti i Ke­nya har skudt og dræbt to de­mon­stran­ter, der an­gi­ve­ligt for­søg­te at storme en po­li­ti­sta­tion i Si­aya-di­strik­tet i det ve­st­li­ge Ke­nya fre­dag. De to dræb­te var del af en grup­pe på

Ke­nya:

til­hæn­ge­re af op­po­si­tio­nen, som iføl­ge po­li­ti­et an­greb med land­brugs­red­ska­ber og sten. An­dre ste­der i lan­det var der fre­dag uro kæ­det sam­men med præ­si­dentval­get den 26. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.