26-årig narko­bi­list kør­te rundt i Aar­hus

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Tors­dag ef­ter­mid­dag stop­pe­de en pa­trul­je en bil i kryd­set ved Kon­ge­vej­en og Mar­se­lis­borg Grøn­ne­vej. Bi­len, der ik­ke hav­de num­mer­pla­de for­an, var ført af en 26-årig mand, der var ude at kø­re en tur med sin ven på pas­sa­ger­sæ­det. Beg­ge vir­ke­de på­vir­ke­de af stof­fer. Den 26-åri­ge er­kend­te da og­så, at han for­ment­lig hav­de can­na­bis og ko­kain i blo­det, li­ge­som han in­drøm­me­de, at han var ble­vet fra­kendt ret­ten til at kø­re bil. Beg­ge de­le blev han sig­tet for. Den 26-åri­ge pas­sa­ger i bi­len blev og­så sig­tet. Bi­len var nem­lig hans, og der­for blev han sig­tet for at ha­ve over­ladt fø­rer­ret­ten til sin ven, der ik­ke hav­de kø­re­kort. Der­u­d­over blev han sig­tet for ty­ve­ri af num­mer­pla­de. Den bag på bi­len vi­ste sig at væ­re stjå­let.

Narko­bi­list:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.