Ny kunst i kir­ken

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Ly­strup Kir­ke åb­ner søn­dag mid­dag en ny ud­stil­ling. Det er Ulla Bruun, der står bag de nye bil­le­der i kir­ken, som vi­ses frem klok­ken 12.30. Bruun har me­get pas­sen­de for ud­stil­lings­lo­ka­lets be­skaf­fen­hed et stort nad­ver­bil­le­de som ho­ved­vær­ket.

I det værk har hun stræbt mod at ta­ge mas­ser af sym­bo­lik fra på­ske­da­ge­nes hæn­del­ser med ind på lær­re­det. Ud over ho­ved­vær­ket er der fle­re bil­le­der in­spi­re­ret af Bruuns man­ge rej­ser på fle­re kon­ti­nen­ter. Udstil­lin­gen kan ses året ud in­den for nor­ma­le åb­ning­sti­der.

Kunst:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.