Dyrt at få løsladt le­der af par­la­men­tet

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Car­me Forca­dell, eks­for­mand for Ca­ta­lo­ni­ens op­lø­ste par­la­ment, er igen på fri fod, op­ly­ser hø­jeste­ret i Spa­ni­en. Der er be­talt en kau­tion på 150.000 eu­ro. Det sva­rer til 1,1 mio. kr. Forca­dell blev tvun­get til at over­nat­te bag trem­mer, da span­ske myn­dig­he­der un­der­sø­ger hen­des rol­le i sa­gen om Ca­ta­lo­ni­ens er­klæ­re­de løs­ri­vel­se. Forca­dell blev sam­men med fi­re an­dre eks­med­lem­mer af par­la­men­tet fængs­let tors­dag. Ot­te med­lem­mer af den tid­li­ge­re re­ge­ring sid­der nu fængs­let i Spa­ni­en.

Ca­ta­lo­ni­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.