Fær­re pas­sa­ge­rer i Ka­strup

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Luft­fart: Fle­re pas­sa­ge­rer fly­ver di­rek­te, og for Kø­ben­havns Luft­havn be­ty­der det, at fær­re kom­mer igen­nem luft­hav­nen. Det vi­ser nye tal for Kø­ben­havns Luft­hav­ne for tra­fik­ken i ok­to­ber. Kø­ben­havns Luft­havn hav­de 2,6 mio. pas­sa­ge­rer i ok­to­ber, og det var et uvant fald på 2 pct. for luft­hav­nen, der el­lers er vok­set og vok­set i man­ge år. I ef­ter­års­fe­ri­en, der løb fra den 12. til den 22. ok­to­ber, faldt an­tal­let af trans­fer­pas­sa­ge­rer i luft­hav­nen med 13 pct. til 191.783. An­tal­let af di­rek­te rej­sen­de steg med 2 pct. til 778.312. For he­le ok­to­ber be­tød det, at an­tal­let af trans­fer­pas­sa­ge­rer dyk­ke­de med 12,7 pct., mens an­tal­let af di­rek­te rej­sen­de steg 1,2 pct. Ske­ler man til he­le året, går det sta­dig frem for Kø­ben­havns Luft­havn, der har haft 25,1 mio. pas­sa­ge­rer, 1,2 pct. me­re end i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.