Book­ma­ker: Bunds­gaard sid­der trygt i borg­mester­sto­len

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Kig­ger man på Nor­di­cBets od­ds for­ud for kom­mu­nalval­get den 21. novem­ber, er Ja­cob Bunds­gaard blandt val­gets stør­ste fa­vo­rit­ter. Book­ma­ke­ren be­ta­ler pen­ge­ne be­sked­ne 1,03 gan­ge igen, hvis Bunds­gaard fort­sat bæ­rer borg­mester­kæ­den, når val­get

Od­ds:

er over­stå­et. Sat­ser man på, at by­ens næ­ste borg­me­ster er Ven­stre-man­den Bü­ny­a­min Sim­sek, får man od­ds 12 igen, hvis det sker, mens man står til at kun­ne gan­ge sin ind­sats med 20, hvis man sat­ser på SF’eren Tho­mas Medom som Aar­hus’ næ­ste borg­me­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.