Un­ma­ck uden band

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

For før­ste gang i kar­ri­e­ren er Jens Un­ma­ck ta­get på tur­ne uden mu­si­ke­re bag sig, og lør­dag når tur­ne­en til Aar­hus og Sankt Lukas Kir­ke. Un­ma­ck er nok sta­dig mest kendt for sin rol­le som for­san­ger i ban­det Love Shop, der blandt an­det har le­ve­ret hit­tet En Nat Bli­ver Sommer. Over åre­ne har han dog fle­re gan­ge be­gå­et sig med so­l­opro­jek­ter, star­ten­de i 2004 da han inds­ang num­me­ret Min­der til Leo­nard Co­hen-al­bum­met På Dan­ske Læ­ber. Si­den har han ud­gi­vet tre so­lo­al­bums. Lør­da­gens kon­cert be­gyn­der klok­ken 20.

Ryt­misk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.