Le­gen­da­ri­ske Lucin­da Childs dan­ser i Mu­sik­hu­set

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Un­der te­ma­et ’Le­gends’ by­der Eu­ro­pæ­isk Kul­tur­ho­vedstad Aar­hus 2017 på fem da­ge i sel­skab med tre af kul­tur­ver­de­nens helt sto­re le­gen­der, når koreo­gra­fen og dan­se­ren Lucin­da Childs, kom­po­ni­sten Phi­lip Glass og kul­tur­ho­vedsta­dens Ar­tist-in-Resi­den­ce, mul­ti­kunst­ne­ren

Dans:

Ano­h­ni, al­le op­træ­der i Mu­sik­hu­set Aar­hus i næ­ste uge. Ons­dag, tors­dag og fre­dag af­ten klok­ken 20 mø­des to af le­gen­der­ne i Lucin­da Childs’ sto­re præ­sen­ta­tion af sit pris­be­løn­ne­de mester­værk ‘Dan­ce’ fra 1979, der rum­mer mu­sik af Phi­lip Glass og film af kunst­ne­ren Sol LeWitt. Det op­rin­de­li­ge værk, som Lucin­da Childs selv med­vir­ker i, dan­ner det fil­mi­ske bagtæp­pe for hen­des dyg­ti­ge kom­pag­ni­dan­se­re, der li­ve på sce­nen i Mu­sik­hu­sets Sto­re Sal vil frem­fø­re koreo­gra­fi­en syn­kront med det op­rin­de­li­ge dan­se­kom­pag­ni fra 1979. Lucin­da Childs er den mini­ma­li­sti­ske dans’ før­ste­da­me og sam­men med sit kom­pag­ni i New York har hun stå­et bag fle­re dan­se­hi­sto­ri­ske mester­vær­ker fra 1970’er­ne og frem til i dag. Hun er ver­dens­be­rømt for at kun­ne gø­re selv den mind­ste be­væ­gel­se til en kom­pli­ce­ret og stor­slå­et koreo­gra­fisk op­le­vel­se. Mærk for­tid og nu­tid, dans, mu­sik og film smel­te sam­men i en le­ven­de og ene­stå­en­de fo­re­stil­ling i sel­skab med én af dan­se­ver­de­nens al­ler­stør­ste iko­ner. Fo­re­stil­lin­gen kan op­le­ves fra den 15. til 17. novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.