NEW ENG­LAND PA­TRI­OTS

NFL Magasinet - - AFC EAST -

Det ske­te på be­kost­ning af 2017-draf­ten, men Pa­tri­ots er sim­pelt­hen sta­ck­ed ef­ter at Bill Be­li­chi­ck i of­f­sea­son har tra­det og be­talt sig til Bran­din Cooks, Ko­ny Ea­ly, Stephon Gilmore, Mi­ke Gil­lis­lee og Dway­ne Al­len. Vin­du­et i New Eng­land skal hol­des åbent, mens Tom Bra­dy er frisk, og Bill Be­li­chi­ck kan tæn­kes at for­sø­ge at for­læn­ge Jim­my Ga­rop­po­los af­ta­le (ud­lø­ber ef­ter den­ne sæ­son) mod løf­tet om at over­ta­ge et fan­ta­stisk hold, hvis Tom Bra­dy ik­ke bli­ver ved seks-syv år, som han sag­de til ejer Ro­bert Kraft i of­f­sea­son. Vi gi­ver Pa­tri­ots og Be­li­chi­ck topka­rak­ter for de ag­gres­si­ve hand­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.