NEW YORK JETS

NFL Magasinet - - AFC EAST -

Selv­om ejer Woo­dy Jo­hn­son over­ho­ve­det ik­ke vil væ­re ved det, ta­ger Jets nu skral­det for års for­søg på at kom­me i play­of­fs uden lang­tids­plan­læg­ning. GM Mi­ke Mac­cag­nan har sagt far­vel til en ræk­ke ve­te­ra­ner og sag­de nok ger­ne far­vel til flere, hvis der el­lers var tra­ding part­ners, der vil­le be­ta­le til­stræk­ke­ligt for Wilkerson og Ri­chards­on. Jets er helt og al­de­les i re­bu­il­ding mo­de, og selv­om hol­det er elen­digt i 2017, skal GM Mac­cag­nan ha­ve kre­dit for at gå hårdt til op­ga­ven, om­end man kun­ne ha­ve øn­sket sig end­nu flere bar­ske be­slut­nin­ger, Nba-sty­le, nu hvor Jets ty­de­lig­vis er chan­ce­lø­se i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.