DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - AFC EAST -

Tra­den med Ca­ro­li­na Pant­hers for at få Ko­ny Ea­ly kan vi­se sig at væ­re sær­de­les for­nuf­tig for Pa­tri­ots, der mang­le­de en del på pass rush i 2016. An­ført af Dont’a High­tower fo­ku­se­rer Pa­tri­ots igen i år på at stop­pe lø­bet og over­la­der så i hø­je­re grad end de fle­ste pas­sing de­fen­se til den helt igen­nem for­ry­gen­de secon­dary, hvor Mc­cour­ty, Gilmore og But­ler sag­tens kan gar­de­re for ef­ter­hån­den jæv­ne Pat Chung. Pa­tri­ots er langt fra de stær­ke­ste i NFL på linj­en og li­ne­ba­ck­er, men det be­ty­der min­dre med en så frem­ra­gen­de secon­dary, god co­a­ching og et of­fen­se, der gør det tak­nem­me­ligt at spil­le de­fen­se.

De­fen­se DE­FEN­SE: CB: cor­ner­ba­ck. DE: de­fen­si­ve end. DT: de­fen­si­ve ta­ck­le. NT: no­se ta­ck­le. LB: li­ne­ba­ck­er (in­si­de, out­si­de & mid­dle). FS: free sa­fe­ty. SS: strong sa­fe­ty.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.