BAL­TI­MO­RE RA­VENS

NFL Magasinet - - AFC NORTH -

En ud­mær­ket of­f­sea­son blev spo­le­ret af ska­der, da Ta­von Yo­ung, Den­nis Pit­ta, Alex Lewis og Ken­neth Dixon gik ned for sæ­so­nen. Sam­ti­dig dø­jer quar­ter­ba­ck Joe Flacco med en rygska­de. Trods Je­re­my Ma­cl­ins an­komst ser an­gre­bet der­for svæk­ket ud. Især på den of­fen­si­ve linje, hvor right ta­ck­le Ri­cky Wag­ner bli­ver svær at er­stat­te. Til gen­gæld har for­sva­ret få­et ad­skil­li­ge vi­ta­mi­nind­sprøjt­nin­ger. Det er ik­ke svært at se, hvor Ra­vens’ sat­ser de­res mar­mor­kug­ler i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.