CLE­VELAND BROWNS

NFL Magasinet - - AFC NORTH -

Med af­stand det mest for­bed­re­de hold i di­vi­sio­nen. Hvil­ket må­ske ik­ke si­ger så me­get, når man kun præ­ste­re­de at vin­de én kamp i sid­ste sæ­son. Ta­bet af Ter­rel­le Pry­or svi­er, men en stærk draft og sig­ning af free agents J.C. Tret­ter og Ke­vin Zeit­ler til den of­fen­si­ve linje duf­ter af nye ti­der i Cle­veland. Gregg Wil­li­ams er hen­tet ind som ny de­fen­siv ko­or­di­na­tor. Han kom­mer med en bis­se-at­ti­tu­de, som for­sva­ret har sav­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.