DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - AFC NORTH -

Ben­gals-for­sva­ret star­te­de 2016 blødt, men spil­le­de sig op til at væ­re en af liga­ens bed­ste en­he­der i den sid­ste halv­del af sæ­so­nen. Det skyl­des især de­res ”front se­ven”, hvor hol­det er ek­stremt stærkt be­sat med spil­le­re som Geno Atkins og Von­ta­ze Bur­fi­ct. Ta­bet af de­fen­si­ve ta­ck­le Do­ma­ta Pe­ko bør væ­re til at hånd­te­re. Til gen­gæld kni­ber det på cor­ner­ba­ck, hvor hver­ken Dre Kirk­pa­tri­ck el­ler Darqueze Den­nard for al­vor har spil­let op til de­res hø­je draft­sta­tus. Hå­bet er, at Wil­li­am Ja­ck­son III får sit gen­nem­brud i 2017.

DE­FEN­SE: CB: cor­ner­ba­ck. DE: de­fen­si­ve end. DT: de­fen­si­ve ta­ck­le. NT: no­se ta­ck­le. LB: li­ne­ba­ck­er (in­si­de, out­si­de & mid­dle). FS: free sa­fe­ty. SS: strong sa­fe­ty. De­fen­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.