DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - AFC NORTH -

Browns-for­sva­ret til­lod næst­f­lest lø­bey­ards i sid­ste sæ­son, hvil­ket har ført til, at kon­tro­ver­si­el­le Gregg Wil­li­ams er hen­tet ind som de­fen­siv ko­or­di­na­tor. Hå­bet er, at han kan rå­be et for­svar op, som er rigt på ta­lent, men mang­ler di­sci­plin. Den de­fen­si­ve linje er nøg­len til for­bed­ring. Førstevalget i draf­ten, de­fen­si­ve end Myles Garrett, lig­ner en spæn­den­de til­fø­jel­se, men li­ge præ­cis lø­bet er fak­tisk ik­ke hans for­ce.

DE­FEN­SE: CB: cor­ner­ba­ck. DE: de­fen­si­ve end. DT: de­fen­si­ve ta­ck­le. NT: no­se ta­ck­le. LB: li­ne­ba­ck­er (in­si­de, out­si­de & mid­dle). FS: free sa­fe­ty. SS: strong sa­fe­ty. De­fen­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.