IN­DI­A­NA­PO­LIS COLTS

NFL Magasinet - - AFC SOUTH -

Colts lag­de ud med at fy­re GM Ry­an Grig­son, der blandt an­det var skyl­dig i ik­ke at for­stær­ke et no­to­risk rin­ge for­svar. I ste­det er Chris Bal­lard hen­tet til fra Kansas Ci­ty Chiefs, og han har gi­vet for­sva­ret en over­ha­ling. De stør­ste for­stærk­nin­ger tæl­ler Ja­baal Sheard fra New Eng­land Pa­tri­ots og Jo­nat­han Hankins fra New York Gi­ants til den de­fen­si­ve linje samt rook­ie Malik Hoo­k­er på sa­fe­ty. Ud til gen­gæld er rø­get den ru­ti­ne­re­de su­perta­ck­ler D’qwell Ja­ck­son. Colts mang­ler sta­dig for­stærk­nin­ger på den of­fen­si­ve linje og nye vå­ben til An­drew Luck, men for­sva­ret ser stær­ke­re ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.