DE 3 STJER­NER

NFL Magasinet - - AFC SOUTH -

J.J. Watt, DE

Et bæst på den de­fen­si­ve linje og bed­ste for­svars­spil­ler i NFL i 2012, 2014 og 2015. Hvis Watt er ska­des­fri, er Te­xans fa­vo­rit­ter til di­vi­sion­s­tit­len.

Ja­de­veon Clow­ney, OLB

Ef­ter to ska­des­pla­ge­de sæ­so­ner fik Clow­ney en­de­lig sit gen­nem­brud i liga­en i for­ri­ge sæ­son. Han er for­mi­da­bel i lø­be­for­sva­ret, og var blandt an­det me­get do­mi­ne­ren­de, da Te­xans slog Rai­ders ud af slut­spil­let.

De­an­dre Hopkins, WR

Ef­ter stor­spil de to for­gang­ne år blev 2016 ik­ke den sæ­son Hopkins hav­de hå­bet på. Pro­ble­mer­ne på quar­ter­ba­ck kan ha­ve en del af skyl­den, så det bli­ver spæn­den­de at føl­ge Hopkins’ ud­vik­ling i 2017.

J.J. WATT Fo­to: Ge­or­ge Brid­ges/ Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.