OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - AFC SOUTH -

Da Colts hav­de størst suc­ces i mid­ten og slut­nin­gen af 00’er­ne hav­de de en af liga­ens bed­ste quar­ter­ba­cks i Peyton Man­ning, og han hav­de to af liga­ens bed­ste re­cei­ve­re, Mar­vin Har­ri­son og Reg­gie Way­ne. I dag har de sta­dig en af liga­ens bed­ste quar­ter­ba­cks, men An­drew Luck mang­ler mu­lig­he­der. Me­get har væ­ret op til T.Y. Hilt­on, der før­te liga­en i yards i 2016, men som ik­ke er no­get godt vå­ben i redzo­ne. Don­te Mon­cri­ef har po­ten­ti­a­le, men skal træ­de i ka­rak­ter hvis an­gre­bet skal løf­te ni­veau­et fra sid­ste sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.