LEICESTER CITY

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY

In­gen for­ven­te­de at Leicester skul­le bli­ve en­gelsk me­ster igen. End ik­ke at hol­det for al­vor skul­le ka­em­pe med om Cham­pions Le­ague-plad­ser. Men nedryk­nings­kamp? Det var ik­ke me­nin­gen.

Så­dan ud­vik­le­de den se­ne­ste Leicester-sa­e­son sig al­li­ge­vel, for straks ef­ter som­mer­pau­sen ka­em­pe­de hol­det med at sco­re mål, og det tid­li­ge­re så so­li­de for­svar slog nu spra­ek­ker. Godt nok var N’golo Kanté rejst, men det var lyk­ke­des at hol­de Ja­mie Var­dy og Riy­ad Ma­hrez i klub­ben sam­men med al­le de øv­ri­ge stam­spil­le­re.

En flot 4-2-sejr over Man­che­ster City, kvart­fi­na­len i Cham­pions Le­ague og den fi­ne po­int­høst ef­ter tra­e­ner­skif­tet vi­ste, at Leicester ik­ke helt hav­de glemt, hvad der gjor­de hol­det til me­ster, men der var og­så en mas­se grim­me ne­der­lag, for ek­sem­pel 6-1 på hjem­me­ba­ne mod Tottenham i na­est­sid­ste spil­ler­un­de.

Så hvad skal vi na­e­ste år for­ven­te af hol­det, som er så sva­ert at bli­ve klog på? An­fø­rer Wes Morgan er ik­ke skra­emt af pro­ble­mer­ne i 2016-17 – han vil ha­ve me­re suc­ces.

”Jeg sy­nes, at Leicester skal stil­le ef­ter at bli­ve en so­lidt, vel­e­tab­le­ret Pre­mi­er Le­ague-klub, der ka­em­per om at kom­me i top ot­te og ka­em­per om at vin­de po­kal­tur­ne­rin­ger. Per­son­ligt har jeg al­drig op­le­vet en suc­ces­sa­e­son i en cup. Der er in­gen grund til, at vi ik­ke skul­le ka­em­pe med om de tro­fa­e­er, så må­let bør va­e­re at få fin­gre­ne i me­re sølv­tøj,” sag­de Morgan i ju­ni til ESPN.

De se­ne­ste to sa­e­so­ner i Leicester har va­e­ret ner­vepi­r­ren­de, men af vidt for­skel­li­ge år­sa­ger. En ke­de­lig ot­ten­de­plads kan de nok godt le­ve med i den­ne om­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.