STOKE CITY

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: CHRI­STI­AN NOR­DENSKJOLD

Stoke-fan­se­ne har va­e­ret split­te­de, når det kom­mer til ma­na­ger Mark Hug­hes. Wa­li­se­ren var ta­et på at fø­re klub­ben i top ti for fjer­de år i tra­ek, men man end­te i ste­det som num­mer 13 i en sa­e­son, hvor der var man­ge af holdene, der lå ta­et.

Stoke ka­em­pe­de for re­sul­ta­ter­ne i fle­re om­gan­ge. Sa­e­son­star­ten var dår­lig, men det for­bed­re­de sig henover ef­ter­å­ret, in­den Stoke smed en mu­lig top 10-pla­ce­ring va­ek til al­ler­sidst. Hug­hes for­søg­te at få sit hold til at spil­le at­trak­tiv fod­bold, men usta­bi­li­tet fra sa­er­ligt Marko Ar­nau­tovic og Xher­dan Shaqi­ri og de­ci­de­ret dår­li­ge pra­e­sta­tio­ner fra le­je­spil­le­ren Wil­fri­ed Bo­ny ko­ste­de re­sul­ta­ter, og så gjor­de Hug­hes det, han al­tid har gjort, når re­sul­ta­ter­ne blev dår­li­ge: Brag­te Jonathan Wal­ters og Pe­ter Crouch i spil.

Wal­ters er en kult­fi­gur i Stoke. Ik­ke for­di han er den sto­re målsco­rer, men han var et ek­sem­pla­risk ek­sem­pel på den hård­t­ar­bej­den­de of­fen­siv­spil­ler, som var så va­erds­at i Stoke un­der Tony Pulis. Men nu er han va­ek, for Burnley har hen­tet den 33-åri­ge irer.

Sam­ti­dig er Bo­jan Kr­kic kom­met til­ba­ge ef­ter at ha­ve va­e­ret på ud­lån i Mainz 05. Den ud­skift­ning be­ty­der, at Hug­hes i min­dre grad kan tra­ek­ke på de tid­li­ge­re of­fen­si­ve kul­tur­ba­e­re­re i kri­se­ti­der, da det kun er 36-åri­ge Pe­ter Crouch, der er til­ba­ge fra den­gang. Det be­ty­der, at Hug­hes er nødt til at sto­le på sin egen Plan A he­le vej­en igen­nem, men han må nok og­så ta­ge kon­se­kven­sen, hvis den ik­ke hol­der, og Stoke skuf­fer igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.