BURNLEY

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY

For de min­dre klub­ber i Pre­mi­er Le­ague er 40 et magisk tal. Det er an­tal­let af po­int, al­le hold sti­ler ef­ter i kam­pen for at und­gå nedryk­ning, og det var li­ge pra­e­cis, hvad Burnley sid­ste sa­e­son hen­te­de som opryk­ker, hvil­ket re­sul­te­re­de i en plads som num­mer 16. Og­så Watford på 17.-plad­sen hø­ste­de 40, mens num­mer 18, Hull, ryk­ke­de ned med 34. Så Burnley fik, hvad de kom ef­ter, end­nu en sa­e­son i den bed­ste ra­ek­ke, men ge­vin­sten kom i land på spe­ci­el fa­con.

For på hjem­me­ba­ne er Se­an Dy­ches mand­skab et af Pre­mi­er Le­agu­es bed­ste. De 33 po­int på Turf Moor kun­ne kun top 7-holdene samt Leicester gø­re bed­re på de­res hjem­me­ba­ner, men ude hen­te­de op­ryk­ker­ne kun syv po­int. Kun Hulls seks ude­ba­nepo­int var va­er­re.

”Jeg har mi­stet styk­ker af min ho­ved­bund af at klø mig i ho­ve­d­et i un­dren over, hvor­for vi ik­ke har vun­det på ude­ba­ne. Vi har va­e­ret go­de nok til at gø­re det. Men på den an­den si­de har vi vist frem­ra­gen­de ting på hjem­me­ba­ne, og fan­se­ne, der har sa­e­son­kort, får i hvert fald no­get for pen­ge­ne,” sag­de Se­an Dy­che i for­å­ret.

Sa­e­so­nen igen­nem for­må­e­de kun stor­klub­ber­ne Arsenal, Man­che­ster City, Tottenham og Man­che­ster United samt Swansea og West Ham at vin­de på Turf Moor. Til gen­ga­eld var Stoke det ene­ste hold, Burnley slog ude.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.