PAUL POG­BA

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

790 mil­li­o­ner kro­ner Ju­ven­tus-man­che­ster United 30 Pl-kam­pe (29 fra start) – 5 mål Sig­nalva­er­di­en var enorm, da Man­che­ster United sid­ste som­mer hen­te­de Paul Pog­ba i Ju­ven­tus. De en­gel­ske re­kord­me­stre hav­de ik­ke vun­det guld si­den Alex Fer­gu­sons sid­ste sa­e­son og skul­le end ik­ke spil­le Cham­pions Le­ague, men al­li­ge­vel hav­de klub­ben bå­de øko­no­mi­en og til­tra­ek­nings­kraf­ten til at slå trans­fer­re­kor­den og lok­ke den fran­ske su­per­stjer­ne va­ek fra sta­er­ke Ju­ven­tus.

Den sport­s­li­ge ef­fekt har ik­ke va­e­ret li­ge så stor som på mar­ke­ting­fron­ten. Pog­ba kan alt som fod­bold­spil­ler, fy­sisk så­vel som tek­nisk, men han mang­ler sta­bi­li­tet, og han mang­ler at va­e­re en kon­ti­nu­er­lig, spil­le­ma­es­sig le­der på Uni­teds hold. Bal­lon d'or er Pog­bas er­kla­e­re­de mål. Sa­e­so­ner som den se­ne­ste vil al­drig gi­ve ham den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.