SHKODRAN MUSTAFI

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

304 mil­li­o­ner kro­ner Va­len­cia-arsenal 26 Pl-kam­pe (26 fra start) – 2 mål I ju­ni blev den ty­ske lands­holds­spil­ler af t-on­li­ne.de bedt om at gi­ve sig selv en ka­rak­ter for sin før­ste sa­e­son i Lon­don ef­ter at va­e­re kom­met til som Ar­se­nals fjer­de­dy­re­ste spil­ler no­gen­sin­de og den su­ve­ra­ent dy­re­ste for­svars­spil­ler. Det hav­de han van­ske­ligt ved. På den an­den si­de gla­e­de­de han sig over sin go­de start ef­ter at va­e­re kom­met til Eng­land fra Spa­ni­en, på den an­den si­de ae­r­gre­de det ham, at hol­det hav­de haft man­ge dum­me po­int­tab, og at han gik glip af vig­ti­ge kam­pe på grund af ska­der, blandt an­det FA Cup-fi­na­len.

”På bund­linj­en står et po­si­tivt re­sul­tat, men der er po­ten­ti­a­le til at nå hø­je­re,” end­te han med at eva­lu­e­re, og det er egent­lig en god vur­de­ring. Bå­de Arsenal og Mustafi kan bli­ve bed­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.