ISLAM SLIMANI

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

236 mil­li­o­ner kro­ner Spor­ting Cp-leicester 23 Pl-kam­pe (13 fra start) – 7 mål Det var sa­e­so­nen, hvor Leicester skul­le etab­le­re sig i top­pen af en­gelsk fod­bold. Et nyt mesterskab var ik­ke et te­ma, men en plads i sub­top­pen var må­let, og mid­let var blandt an­det en stør­re of­fen­siv bred­de. I ju­belå­ret hav­de Ja­mie Var­dy haft et alt for stort an­svar for at sco­re mål, så Ah­med Musa og Islam Slimani blev hen­tet ind til at sup­ple­re top­sco­re­ren. Det blev al­drig rig­tigt en suc­ces. Musa vi­ste el­lers loven­de tak­ter ved at sco­re to gan­ge mod Bar­ce­lo­na i en tra­e­nings­kamp, men den usta­bi­le ni­ge­ri­a­ner var slet ik­ke det, som Leicester hav­de brug for. Bed­re gik det med Slimani, der blandt an­det score­de to gan­ge i sin liga­de­but, men han ved­blev at va­e­re re­ser­ve, og han va­el­te­de sig ik­ke i mål, når han blev kaldt i kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.