DAVID LUIZ

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

290 mil­li­o­ner kro­ner Pa­ris Saint-ger­main-chelsea 33 Pl-kam­pe (33 fra start) – 1 mål Det kom som lidt af et chok, da Chelsea på sid­ste dag af som­mer­vin­du­et i 2016 køb­te David Luiz til­ba­ge. Her var no­get så sja­el­dent som en me­ga­han­del, der ik­ke var for­vars­let af må­ne­ders ryg­ter, og det var et ud­tryk for, at det var en trans­fer la­vet i des­pe­ra­tion. Chelsea mang­le­de akut en stop­per, Leo­nar­do Bonuc­ci og Ka­li­dou Kouli­ba­ly kun­ne ik­ke hen­tes, og så end­te det med bra­si­li­a­ne­ren, der er kendt for sin far­ve­ri­ge, flag­ren­de spil­lestil. Gan­ske over­ra­sken­de er det ble­vet en ka­em­pe suc­ces. Chel­seas for­svar var liga­ens tred­je­bed­ste, og vi har ik­ke set me­get til den va­er­ste ud­ga­ve af Luiz; ham som kol­lap­se­de i Vm-se­mi­fi­na­len mod Tys­kland, og som Lu­is Suárez la­ve­de tun­nel på to gan­ge i én Cham­pions Le­ague-kvart­fi­na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.