GABRIEL JESUS

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

240 mil­li­o­ner kro­ner Pal­meiras-man­che­ster City 10 Pl-kam­pe (7 fra start) – 7 mål Man­che­ster City køb­te den ef­ter­trag­te­de bra­si­li­a­ner sid­ste som­mer, men han skif­te­de først i vin­ter. Mest be­gej­stre­de over hand­len har va­e­ret ord­s­me­de og ru­brik­ma­ge­re på grund af de utal­li­ge mu­lig­he­der, der lig­ger i en spil­ler med nav­net Jesus. Na­est­mest be­gej­stre­de er Ci­tys fans.

For Gabriel Jesus har va­e­ret frem­ra­gen­de og slog til fra dag ét, selv om han an­kom som te­e­na­ger og al­drig tid­li­ge­re hav­de spil­let i Eu­ro­pa. Han fik et mål an­nul­le­ret i lø­bet af si­ne ot­te før­ste mi­nut­ter mod Tottenham, men tog re­van­che ved at sco­re tre gan­ge i de na­e­ste to kam­pe. For­å­ret blev ha­em­met af et brud i fo­den, men når han har spil­let, har han sco­ret. Na­e­ste sa­e­son bli­ver den eks­plo­si­ve an­gri­ber end­nu bed­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.