MOUSSA SISSOKO

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

252 mil­li­o­ner kro­ner Newcastle-tottenham 25 Pl-kam­pe (8 fra start) – 0 mål Fransk­man­den spil­le­de en frem­ra­gen­de Em-fi­na­le, hvor han var far­lig­ste mand for sit lands­hold mod Portu­gal, men det end­te som så of­te før uden slut­pro­dukt, og det kan un­dre, at klo­ge Tottenham lod sig lok­ke til at in­ve­ste­re i en spil­ler, man bur­de ken­de fra Pre­mi­er Le­ague. For Sissoko er in­gen stjer­ne og da slet ik­ke god nok til at va­e­re star­ter for Spurs, og der­for er det sa­ert, at klub­ben i som­mer gjor­de ham til klub­bens dy­re­ste ind­køb no­gen­sin­de. Det kun­ne han slet ik­ke le­ve op til i den el­lers så suc­ces­ful­de Tottenham-sa­e­son, hvor de oven­na­evn­te sta­ti­stik­ker ta­ler et ty­de­ligt sprog. Han star­te­de in­de ba­re to gan­ge he­le for­å­ret, og fik of­fent­ligt kri­tik af Mauri­cio Po­chet­ti­no for ik­ke at tra­e­ne godt nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.