ILKAY GÜNDOGAN

Premier League Magasinet - - Dyre Drenge -

177 mil­li­o­ner kro­ner Dort­mund-man­che­ster City 10 Pl-kam­pe (9 fra start) – 3 mål Der måt­te jo kom­me et tids­punkt i lø­bet af sa­e­so­nen, hvor he­le Man­che­ster City-trup­pen mød­te op til kamp i Gündogan-trø­jer. Det blev kam­pen mod Watford i de­cem­ber, kort ef­ter di­ag­no­sen af ty­ske­rens kors­bånds­ska­de.

For selv­føl­ge­lig blev Gündogan slemt ska­det i sin før­ste City-sa­e­son. Han hav­de ta­get en ødelagt kna­eskal med fra Dort­mund, og da den var he­let, nå­e­de han i alt 16 kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger, in­den han fik nye pro­ble­mer. Det var en skam, for når han er frisk, er Gün­do­gans en af Eu­ro­pas bed­ste midt­ba­ne­spil­le­re, pas­nings­sta­erk, vi­sio­na­er og end­da må­l­far­lig.

Man­che­ster City-trup­pen blev i øvrigt lat­ter­lig­gjort for trø­jestun­tet, for Gündogan var trods alt ik­ke død. Det er til gen­ga­eld den ene­ste ska­de, han ik­ke har haft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.