NOT­TING­HAM FO­REST

Premier League Magasinet - - Bolton Wanderers -

Stif­tet: 1865

Hjem­me­ba­ne: City Gro­und (30.445)

Pre­mi­er Le­ague An­tal sa­e­so­ner: 5

Bed­ste pla­ce­ring: Num­mer 3 i 1995

Nedryk­ker i 1999 Nu­va­e­ren­de po­si­tion: Num­mer 21 i Cham­pions­hip 16/17

An­tal ma­na­ge­re si­den nedryk­ning: 15

Not­ting­ham Fo­rest ryk­ke­de til­ba­ge i den bed­ste ra­ek­ke i 1977 og vandt mester­ska­bet med det sam­me, før man fort­sat­te med to tri­um­fer i tra­ek i Eu­ro­pa Cup­pen for mester­hold un­der den ka­ris­ma­ti­ske ma­na­ger Brian Clough. Og Clough blev sid­den­de til og med den før­ste sa­e­son i Pre­mi­er Le­ague, hvor Fo­rest ryk­ke­de ud, mens ma­na­ge­ren var i gang med at ta­be kam­pen mod al­ko­ho­lis­men. Selv om man ryk­ke­de til­ba­ge et par gan­ge i halv­fem­ser­ne, var og er for­ti­dens stor­hed me­get langt va­ek. Se­ne­st har Olym­pi­akos-pra­esi­den­ten Evan­ge­los Ma­rinakis købt klub­ben med en am­bi­tion om at få Fo­rest til­ba­ge i Pre­mi­er Le­ague. _______________________________________________________________

COVEN­TRY CITY

Stif­tet: 1883

Hjem­me­ba­ne: Ri­coh Are­na (32.604)

Pre­mi­er Le­ague An­tal sa­e­so­ner: 9

Bed­ste pla­ce­ring: Num­mer 11 i 1994 og 1998

Nedryk­ker i 2001 Nu­va­e­ren­de po­si­tion: Nedryk­ker til Le­ague 2

An­tal ma­na­ge­re si­den nedryk­ning: 15

Coven­try var al­drig en stor­klub, men man vandt en dra­ma­tisk FA Cup-fi­na­le over Tottenham i 1987, og man var fast in­ven­tar i den bed­ste ra­ek­ke fra 1967 og frem til 2001. Så gik det galt un­der Gor­don Stra­chan, men va­er­re var det, at klub­ben var midt i et stort sta­dion­pro­jekt, der ik­ke var gea­ret til den na­est­bed­ste ra­ek­ke. Så Ri­coh Are­na har ha­engt som en møl­le­sten om klub­bens hals, for man ejer det ik­ke, men le­jer sig dyrt ind, og i pro­test over vil­kå­re­ne valg­te man at de­le hjem­me­ba­ne med Nort­hamp­ton 50 ki­lo­me­ter va­ek i 2013/14-sa­e­so­nen. Sam­ti­dig er til­ha­en­ger­ne i krig med klu­be­je­ren SISU, mens hol­det nu er ryk­ket helt ned i Le­ague Two. _______________________________________________________________

PORT­S­MOUTH

Stif­tet: 1898

Hjem­me­ba­ne: Frat­ton Park (18.254)

Pre­mi­er Le­ague An­tal sa­e­so­ner: 7

Bed­ste pla­ce­ring: Num­mer 8 i 2008

Nedryk­ker i 2010 Nu­va­e­ren­de po­si­tion: Opryk­ker til Le­ague One

An­tal ma­na­ge­re si­den nedryk­ning: 7

Port­s­mouth sat­se­de vold­somt med hø­je spil­ler­løn­nin­ger og bonus­ser, hvil­ket lok­ke­de blandt an­dre David Ja­mes til klub­ben. Fo­to: Ritzau/ Akira Su­e­mo­ri

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.