TRUP OG TAK­TIK

Premier League Magasinet - - Program -

En af de helt sto­re hi­sto­ri­er fra sid­ste sa­e­son var, hvad der ske­te med Chelsea, ef­ter Antonio Conte gik over til 3-4-3 ef­ter en halvsløj sa­e­son­start. 13 sej­re i tra­ek blev det til, mens fle­re hold adop­te­re­de for­ma­tio­nen, som sa­e­so­nen skred frem og suc­ce­sen blev ty­de­lig. System­skif­tet gav de­fen­siv sta­bi­li­tet, da Chelsea hur­tigt kun­ne skif­te til at for­sva­re med fem mand, mens front­trio­en med Pedro, Die­go Cos­ta og Eden Hazard blev fri­gjort og me­re kre­a­ti­ve. På wing­ba­ck­en fik Vi­ctor Mo­ses langt om la­en­ge etab­le­ret sig i Chelsea ef­ter tre år på ud­lån og sam­men med Marcos Alonso i mod­sat­te si­de har de skabt bred­den de­fen­sivt så­vel som of­fen­sivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.